właściwe wyjście dla właścicieli jednostek

Posted on 28/12/2022 7:33am

BI to dobre rozstrzygnięcie dla właścicieli i osób zawiadujących przedsiębiorstwem. Dostarcza informacji niezbędnych do tego, żeby śledzić pozycję przedsiębiorstwa i sprawnie podejmować trafne decyzje.


wejdź na Incube
Author: Andrew Girdwood
Source: http://www.flickr.com
Oprogramowanie business intelligence to proces przetworzenia danych o jednostce i postępowaniach, jakiego należyte wykorzystanie powiększa konkurencyjność jednostki. Gromadzi każde dane z dowolnych systemów informatycznych w jednym punkcie. Dzięki analizom i komunikatom uzyskuje się dane dotyczące wszystkich firmowych postępowań. To między innymi możność określenia wydatków, wielkości sprzedaży, bądź efektywności dystrybucji w danym czasie. Eksploatator może samodzielnie zmienić każdy raport w zależności od wymogów i przedstawić go w postaci tabeli, lub wykresu o dowolnych typach i formach.


Rozwiązania business intelligence sporządzane są od fundamentów dla konkretnego klienta.

Jeżeli po przeczytaniu tego tekstu myślisz, że warto byłoby bardziej poznać ten temat, to jeszcze zerknij tutaj automatyzacja procesów biznesowych.

Na jego działania, i wygląd wpływa zarówno swoistość działalności firmy, jak i ilość stanowisk. W czasie analizy przed wdrożeniowej wyznacza się wspólnie z ekspertami IT, co powinno się znaleźć w systemie, a z czego zrezygnować.


Dzięki temu płaci się tylko za niezbędne funkcjonalności, bez kłopotu operuje narzędziem, a sama wartość wdrożenia rozstrzygnięcia maleje - oprogramowanie business intelligence.


rozwiązania business intelligence
Author: Vernon Chan
Source: http://www.flickr.com
IBM Cognos TM1 to program do planowania, budżetowania, przewidywania, analizy i diagnozy w oparciu o karty wyników -


Jest w stanie usprawnić i udoskonalić cały cykl planowania, od ustalania zamierzeń i wprowadzania budżetu, aż po sprawozdawczość, diagnozy w oparciu o karty wyników, analizy i przewidywania.