W jaki sposób wyegzekwować dług na terytorium Niemiec?

Posted on 09/03/2021 7:54am

Przedsiębiorcy częstokroć stają w sytuacji, w której klienci nie wywiązują się ze swoich finansowych obowiązków. Schemat jest zwykle taki sam, na początku pojawiają się opóźnienia w płatności za faktury, później podwykonawcy powołują się na ułomności w świadczeniu licząc na obniżenie ich wysokości, ażeby wreszcie całkowicie wstrzymać płatności. Rozwiązanie takich kwestii jest bolączką bardzo wielu biznesmenów, ponieważ brak płynności finansowej w sposób negatywny wpływa na kondycję pieniężną biznesu.


waluta europejska
Author: Public Stock
Source: http://www.flickr.com
Jeśli idzie o prowadzenie firmy na obszarze Niemiec to, o ile odsetek punktualnych płatności należy do najwyższych w Europie, o tyle - wyjątkowo w ostatnich latach - dostrzec możemy mało optymistyczną tendencję do podwyższenia liczby nieodzyskanych roszczeń. Sprawia to, że coraz częściej konieczne staje się skorzystanie z usług adwokata czy firmy świadczącej usługi windykacyjne, bowiem klasyczne wysyłanie wezwań do zapłaty oraz ujawnianie informacji o długu w wykazie, nieczęsto daje pożądany rezultat.

Windykacja należności na terenie Niemiec firma Julida zapewnia pożądane efekty w przypadku braku zwłoki w poszukiwaniu porozumienia w obiekcie płatności. Wierzyciel ma możliwość skorzystać zarówno z usług jednostek windykacyjnych, jak również wyspecjalizowanego niemieckiego prawnika. Zarówno jedno jak też drugie wyjście, wiąże się naturalnie z niezbędnością poniesienia wydatków, jednakże warto zaznaczyć, iż większości przypadków i tak nie udaje się rozwiązać polubownie, a wierzytelność odzyskiwana jest na drodze prawniczej. W wypadku jednostek [TAG=windykacyjnych wytwarza to tylko ponadplanowe koszta, gdyż ze względu na przymus adwokacki są one w pewnej mierze zmuszone do dalszego outsourcingu usługi zatem zlecenia przeprowadzenia sprawy sądowej prawnikowi.


Bez względu na to czy postawią Państwo na skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie windykacji, to warto dołożyć odpowiednich starań również przed zawarciem umowy handlowej. Weryfikacja ewentualnego klienta i proste czynności tj. np.

Kliknij ten link, a potem zdobądź więcej szczegółów odnoszących się do rozpatrywanej w tym artykule zagadnień. Otrzymasz wtedy większą wiedzę.

sprawdzenie czy nie widnieje on na liście dłużników niewypłacalnych i czy forma prawna, w jakiej działa nie będzie dużym utrudnieniem w razie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej mogą bowiem okazać się newralgiczne w późniejszym dochodzeniu zaległych Państwu kwot.

Tags: prawo, długi, windykacja