W jaki sposób stać się pracownikiem PSP i jakiego rodzaju to przynosi zyski?

Posted on 09/10/2021 7:47am

Istnieje kilka zawodów, w których pragną pracować dzieci. Takim zawodem często jest strażak, do którego zadań należy nie jedynie gaszenie pożarów, lecz także udzielanie pomocy przy wystąpieniu klęsk żywiołowych lub choćby przy niektórych wypadkach na drodze.
straż pożarna
Author: MAURO CATEB
Source: http://www.flickr.com


Są dwa warianty, w jakie można stać się pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej. Początkowym z nich jest służba przygotowawcza. Kandydat musi spełniać parę podstawowych wymagań. Nie może być osobą skazaną za jakiekolwiek przewinienie, musi także być obywatelem rzeczypospolitej Polskiej, posiadać przynajmniej wykształcenie średnie i korzystać w pełni z praw publicznych. Do pracy w takiej służbie jak straż pożarna wymagane jest też posiadanie odpowiednich predyspozycji tak fizycznych, jak i psychicznych. Jeśli w danej jednostce organizacyjnej dostępne są wolne etaty, prowadzony jest nabór kolejnych pracowników. Polega on na ocenieniu kandydatów na bazie przedstawionych dokumentów. Naturalnie niezbędna jest również rozmowa kwalifikacyjna czy też test wytrzymałościowy.

Będzie nam miło, jeśli przeznaczył kilka cennych chwil i przeczytał następny artykuł na zbliżony temat. Pod poniższym linkiem oczekuje na Ciebie interesujący fakt (https://www.termofol.pl/fotowoltaika-dla-domu/zalety-paneli-slonecznych/).

Poza tym komisja rekrutacyjna może brać pod uwagę wykształcenie rekrutów. Jeżeli mają oni pomocnicze uprawnienia np. ratownik, to będzie to miało pozytywny wpływ na ostateczną ocenę.


Drugim sposobem, w jaki można zostać strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej to służba kandydacka, którą wypełnia się w jednej ze szkół PSP. Musi ona jednak kształcić zainteresowanych w systemie dziennym. Ukończenie takiej szkoły daje prawo używania tytułu inżyniera lub gopro hero 9 magistra pożarnictwa. Istnieje również tytuł technika tej profesji.
Niezależnie od tego, jest to służba mundurowa związana z dużym niebezpieczeństwami, zatem pracownikom straży pożarnej przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury. Poza tym sama świadomość niesienia pomocy i autorytet związany z wykonywaniem takiego zawodu także nie są bez wartości.

Tags: dom, rzeczy, system, piec