Pierwsza pomoc przedmedyczna

Posted on 12/10/2021 7:13am

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności przeprowadzanych celem utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej a także zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed dotarciem fachowej pomocy.
wypadek samochodowy - pierwsza pomoc
Source: www.morguefile.com
Działania te podejmuje jednostka znajdująca się na miejscu wypadku, stosując powszechnie osiągalny sprzęt medyczny a także leki. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym bądź realnym do założenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, jakie może doprowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu czy też uszkodzenia ciała albo utraty życia oraz wymaga podjęcia bezzwłocznych leczniczych działań ratunkowych i leczenia. Prawo polskie nakłada na obserwatora zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub pozostałych służb ratowniczych (straż pożarna), a także udzielenia pierwszej pomocy rannemu. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w obszar kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeżeli idzie o takie szkolenia pierwsza pomoc jest na pierwszym miejscu, albowiem nasze umiejętności w tym zakresie mogą decydować o czyimś życiu lub zdrowiu.

Celem instruktażu z zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy jak też praktycznych umiejętności z obszaru postępowania a także reagowania w wypadkach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu (podstawowe i rozszerzone szkolenia pierwsza pomoc). Instruktaże organizowane przez jednostki szkoleniowe określone są dla każdej grupy zawodowej, a również osób indywidualnych potrzebujących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są odpowiednio modyfikowane do konkretnej grupy zawodowej jak też zagrożeń występujących na stanowiskach zatrudnienia.

Instruktaże często prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, jakich wiedza oraz umiejętności poparte są wieloletnią praktyką. Szkolenia prowadzone przy wykorzystaniu demonstracji multimedialnych, obrazów i fantomów treningowych.Pierwsza pomoc, udzielona poprawnie, ocala życie (więcej…). A większość z nas pomoc rannemu ogranicza w większości wypadków do wezwania służb ratowniczych, dlatego że paraliżuje nas bojaźń. Boimy się, iż możemy mu zaszkodzić. Spróbujmy przełamać strach, ponieważ udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej przez wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, „kupujemy” rannemu czas konieczny na dojazd fachowych służb. Problem jednakże w tym, iż wielu ludzi nie wie, jak ratować.

Tags: straż pożarna, ratownik, Higiena Pracy