Na czym polega praca tłumacza przysięgłego? Ogólny opis.

Posted on 07/03/2021 7:48am

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego. Reguły wykonywania pracy tłumacza określone zostały w rozporządzeniu z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie przysięgłego tłumacza. Zgodnie z art. 13 powołanej regulacji przysięgły tłumacz jest uprawniony do: sporządzania a także certyfikowania przekładów z obcego języka na polski język, z języka polskiego na obcy język, a także do analizowania oraz certyfikowania tłumaczeń w owym zakresie, przygotowanych przez drugie osoby; przygotowywania zaświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów poświadczeń, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby; realizowania tłumaczenia ustnego.


tłumaczenia hiszpański Wrocław
Source: ibermania.eu
O ile przygotowywanie przekładów nie wymaga komentarza, to należałoby zwrócić uwagę na pełnomocnictwo tłumacza, polegające na certyfikowaniu przekładów, sporządzonych przez drugie osoby. Pełnomocnictwo to polega na tym, że tłumacz (http://www.transleo.pl/) (zachowując wszystkie wymagane standardy) ma możność poświadczenia swą pieczęcią tłumaczenia, sporządzonego przez jednostkę, która co prawda zna obcy język i sama dokonuje przekładu, jednak nie posiada upoważnień tłumacza przysięgłego. Rzecz jasna tłumacz bierze pełną odpowiedzialność za rzetelność przekładu dokumentu, który certyfikuje.

Sporządzanie poświadczonych odpisów pism to także uprawienie tłumacza, polegające na możności skonstruowania potwierdzonego odpisu dokument, jaki został skonstruowany w języku obcym przez inne osoby. W takim przypadku tłumacz nie dokonuje tłumaczenia, a wyłącznie stawiając swą pieczęć okrągłą sporządza potwierdzony duplikat dokumentu. W trakcie przeróżnego rodzaju spotkań udział tłumacza jest niezbędny. Pamiętaj, iż jeśli potrzebujesz tłumacza w urzędzie, dla przykładu w celu zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem, to z reguły potrzebny będzie ci tłumacz przysięgły.


W pozostałych wypadkach (szkolenie) wystarczy ci skorzystać z usług zwyczajnego tłumacza. Należałoby jednak przedtem poszukać więcej danych o takowym tłumaczu, jako iż nie podlega on rozporządzeniom ustawowym jak też takiej odpowiedzialności jak tłumacz przysięgły, jego zdolności oraz predyspozycje zawodowe mogą nie być wystarczające. W jaki sposób znaleźć tłumacza w swoim mieście? Nic skomplikowanego, starczy wpisać w przeglądarkę na przykład: tłumaczenia hiszpański Wrocław.

Tags: tłumacz, język polski, tłumacz przysięgły