Jakie istnieją rodzaje paliwa gazowego, jak wygląda rynek tego gazu w Polsce?

Posted on 09/03/2020 7:17am

Paliwo gazowe to mieszanina wieloskładnikowa różnorodnych gazów palnych i niepalnych. Są pochodzenia naturalnego, również i sztucznego. Jakie jesteśmy w stanie wyróżnić paliwa? Najbardziej rozpoznawalny jest gaz ziemny. Niektórzy nazywają go błękitnym paliwem. Jest to rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego. Kumuluje się w w dużych ilościach w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, czasami pod znacznym ciśnieniem.

Butle z gazem
Author: Disco-Dan
Source: http://www.flickr.com
Takie pokłady występują samodzielnie, lecz również w towarzystwie złóż ropy naftowej. Kolejny typ to LPG. To skrót od określenia Liquefied Petroleum Gas. Bardziej znany pod nazwą propan-butan, to rzeczywiście mieszanka tego rodzaju dwóch składników. Stosowany jako gaz, zaś trzymany w pojemnikach pod ciśnieniem posiada właściwości cieczy.

Zaliczyć go można do najbardziej praktycznych źródeł energii. Mniej popularnym rodzajem paliwa gazowego jest eter dimetylowy, czyli organiczny związek chemiczny z rodziny eterów . To bezbarwny gaz o dość specyficznym zapachu, dosyć umiarkowanie rozpuszcza się w wodzie. Stosuje się go jako gazu pędnego w sprayach aerozolowych. Wykorzystywany również do usuwania brodawek sposobem kriogenicznym. Godnym uwagi typem jest gaz generatorowy. Jest to gaz palny, który powstał w konsekwencji zgazowania paliwa stałego, na przykład węgla czy drewna.

Jeżeli życzysz sobie przeczytać większą porcję informacji na rozpatrywany tutaj temat, to szczerze zalecam to omówienie - kliknij i sprawdź, czy przykuła Twój wzrok.

W zależności od właściwości paliwa, ale także od czynnika zgazowującego czy konstrukcji gazogeneratora, skład takiego gazu może być dość różny, ale elementarne i najczęściej spotykane składniki, stanowią wodór, tlenek węgla oraz metan.Rury gazowe
Author: Bill Smith
Source: http://www.flickr.com
Dodatkowo jest tam para wodna, dwutlenek węgla oraz azot. W dziedzinie paliwa gazowego warto wspomnieć o giełdach gazu (polecana firma Handen - dostawy gazu ziemnego). Niezbyt dużo osób wie, lecz w Polsce też tego rodzaju giełdy istnieją. Giełda gazu powstała w naszym kraju dzięki konkretnym staraniom wielu partnerów, którzy byli zaangażowani w liberalizację polskiego rynku gazu. Wzorem istniejącego na rynku energii elektrycznej, giełda gazu jest transparentnym źródłem informacji o warunkach dokonywanych transakcji. Rozwój tego rodzaju giełdy przyczynia się także do podpisywania korzystniejszych kontraktów, jakie odpowiadają warunkom rynkowym panującym w Zjednoczonej Europie. Nowe realia w dziedzinie paliwa gazowego znacznie lepiej spełniają oczekiwania klientów.

Tags: paliwo, gaz, gaz ziemny, giełda, LPG