Dopracowany system parkingowy - kilka ciekawostek

Posted on 03/08/2022 8:50am

Elektroniczny Szyk Obsługi Klientów to idealny fortel na obsługę klientów w większych jednostkach tj. obiekty sportowe, parki rozrywki, ślizgawki, wyciągi narciarskie, kluby fitness. Kluczowym zastosowaniem systemu parkingowego w zależności od popytów jest naliczanie zapłaty za wejścia, czy też okresu spędzonego w danym miejscu.
Obsługa przebiega na zasadzie przedpłaty, lub debetu, ewentualnie złożonej, przedpłata szczątkowa i kredyt do spożytkowania usług ponadplanowych i w gastronomii. Elektroniczny system obsługi klientów ESOK ma za obowiązek udoskonalić i nadrobić obsługę konsumentów, uprościć sprzedaż usług na podłożu zdefiniowanych taryf (więcej - elektroniczny system kontroli dostępu). ESOK GH upraszcza działalność obiektów o mieszanej strukturze i zróżnicowanej działalności. Transpondery zegarkowe, czy też w kształcie karty zapewniają szybką i niezawodną obsługę klientów przy kasie, obsługę zatrzasków w szafkach, weryfikację pozostałego terminu w skanerach na obiekcie, a dla pilnującego obiekt, niezliczone możliwości kierowania pracownikami i systemami, poprzez wytwarzanie różnego typu statystyk.

parking
ESOK GH pozwala efektywniej kierować obiektem, a dzięki obsłudze bezgotówkowej poprzez transpondery udoskonali obsługę użytkowników, ograniczając okres obsługi do minimum. System parkingowy tworzy się z trzech detali. Sygnalizatorów zajętych, lub pustych lokalizacji, wyświetlaczy LED wskazujących liczbę pustych miejsc na parkingu, komputera pilnującego działanie systemu. Zadaniem systemu parkingowego jest udogodnienie odnalezienia pustego położenia na parkingach podziemnych i wielopoziomowych. Na każdym pułapie parkingu zainstalowane są wyświetlacze LED, wskazujące stan pozycji w danym rejonie. Dodatkowo nad każdym punktem odnajduje się sygnalizator świetlny, oznaczający z odległa puste punkty. Odcień czerwony oznacza punkty zajęte, zaś zielony miejsce wolne. Na punktach dla niepełnosprawnych montowane są odpowiednio światła czerwone, i niebieskie. Układ podłączony jest do decyzyjnego komputera, który uwidocznia istniejący stan zajętości pozycji, oraz prowadzi statystyki transferu samochodów.

Porównaj - karty zbliżeniowe.Tags: parking, usługi, Transpondery